Modlitwa lub błogosławieństwo mogą mieć charakter religijny lub nie. Niektóre pary zapraszają członków rodziny, a nawet przyjaciół na ceremonię błogosławieństwa przez rodziców i dziadków.

Modlitwy i błogosławieństwa 1

Pomódlmy się. Boże, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwa dla tego mężczyzny i kobiety, w momencie świętowania tej doniosłej okazji w ich życiu.

Daj im szczęście i zadowolenie, gdy zakładają swój nowy dom, tworzą nową rodzinę i zgłębiają znaczenie ich miłości do siebie nawzajem i Ciebie.

Pobłogosław ich rodziny i przyjaciół oraz relacje, które wspierały, wzmacniały i podtrzymywały ich przez całe życie.

Pobłogosław ich dom jako miejsce miłości i pokoju.

A jeśli czasy stają się ciężkie, a miłość osłabnie, pomóż im spojrzeć w ich serca i przypomnieć sobie miłość, która ich tu dzisiaj sprowadziła.

Amen.

Modlitwy i błogosławieństwa 2

Boże, dołączając do nas dzisiaj, prosimy o twoje błogosławieństwo dla tej pary, która jednoczy się w małżeństwie.

Niech wszystkie ich wspólne dni będą szczęśliwe, a wszystkie ich słowa skierowane do siebie nawzajem będą słodkie.

Chociaż ich drogi są ze sobą powiązane, niech będą świadomi swojej odrębności. Pobłogosław ich dom i pozwól, aby był miejscem radości i spokoju.

Przypomnijmy im, by pielęgnowali siebie nawzajem z wzajemną miłością, honorem i szacunkiem. Niech Twój duch w nich wstąpi.

W miarę jak uczą się od siebie nawzajem, niech stają się silniejsi i bliżsi jako para.

A ponieważ ich życie małżeńskie zaczyna się dziś modlitwą, niech więc kontynuują, modląc się za siebie nawzajem i ze sobą.

Amen.

Modlitwy i błogosławieństwa 3

W uznaniu tego świętego celu i mocy tej okazji módlmy się.

Drogi Boże, który daje nam tęsknotę za miłością i zdolność kochania, dziękujemy Ci za parę młodą, za ich otwarte serca i duszę oraz za miłość, którą ucieleśniają tutaj w naszej obecności.

Bądź z nimi przy tej radosnej okazji, gdy dwoje stają się jednością, i bądź z nami, ich świadkami, gdy cieszymy się z tego, co tu jest powiedziane i czego jesteśmy świadkami.

błogosławieństwo młodych

Modlitwy i błogosławieństwa 4

Pomódlmy się: Drogi Boże, dziękujemy Ci za ten radosny dzień.

Dziękujemy Ci za Twoje Światło, które weszło w życie Panny Młodej i Pana Młodego.

Dziękujemy za wszystkie cuda i błogosławieństwa.

Proszę, pobłogosław wszystkich tutaj zebranych

Pomóż Oblubienicy i Młodemu znaleźć idealne miejsce w tym świecie, aby ich miłość rozkwitła.

Niech promienne światło ich miłości świeci na wszystkich wokół nich.

Niech wszystkie ich przyszłe potomstwo będzie błogosławione.

Boże, pobłogosław je darami zaufania, współczucia, przebaczenia i prawdy, aby mogli żyć i wzrastać razem w miłości i pokoju.

Amen.

Modlitwy i błogosławieństwa 5

Ojcze którego naturą jest miłość, spójrz z łaską na tę kobietę i tego mężczyznę, którzy pragną złożyć przed tobą swoje śluby.

Jesteśmy wdzięczni za opatrzność, która doprowadziła do tego dnia.

Spraw, aby było to coś więcej niż tylko zauroczenie, ale także połączenie serc, duchów i celów.

Błogosławcie każdego, kto żyje według zasad uczciwości, zaufania, współpracy i przebaczenia, aby mogli żyć razem w miłości i pokoju.

Amen.

Modlitwy i błogosławieństwa 6

Drogi Boże, spraw, aby ten związek stał się wielką i świętą podróżą.

Niech ich połączenie będzie świętą przestrzenią. Oby oboje z nich znaleźli tu odpoczynek, raj dla swoich dusz.

Usuń z nich jakąkolwiek pokusę, aby osądzać siebie lub siebie nawzajem albo kierować sobą nawzajem.

Niech oddadzą Tobie swoje konflikty i swoje brzemiona.

Wiemy, że Ty jesteś ich odpowiedzią i ich oparciem.

Pomóż im nie zapomnieć.

Sprowadź ich razem w sercu i umyśle, jaki ciele i prowadź ich w drodze świętości.

Niech ta relacja będzie narodzeniem światła.

Niech będzie źródłem miłości i mądrości dla nich samych, dla ich rodziny, dla ich najbliższych.

Niech ta więź będzie kanałem Twojej miłości i uzdrowienia, nośnikiem Twojej łaski i mocy.

W miarę ich nauki, i trudnych wyzwań, nie pozwól im ulec pokusie, by się wzajemnie o sobie zapomnieli.

Niech pozostaną młodzi w tym związku.

Oby w tym związku rozwijali się mądrze.

Dziękujemy Ci, drogi Boże.

błogosławieństwo rodziców

Modlitwy i błogosławieństwa 7

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.]
Amen.

Modlitwy i błogosławieństwa 9

Łaskawy Boże, duchu życia i miłości, prosimy o wszystkie błogosławieństwa dla Pana Młodego i Panny Młodej w ich wspólnym życiu.

Niech będą błogosławieni cierpliwością, w czasie napięć i konfliktów.

Niech będą błogosławieni życzliwością, aby umożliwić im pielęgnowanie i opiekę nad sobą nawzajem w czasie bólu lub smutku.

Niech będą błogosławieni duchem zabawy i radości, aby mogli w pełni uczestniczyć z piękna życia.

By zostali pobłogosławieni wiedzą o wiecznie płynącej miłości w świecie, aby mogli być kanałami tej miłości do siebie nawzajem i do wszystkich, których spotkają w swojej życiowej podróży.

Amen.

Modlitwy i błogosławieństwa 10

Błogosławiony jest mężczyzna i kobieta, którzy przezwyciężyli swoje słabości i nie pozwolili, aby ich miłość uschła.

Wspierają się wzajemnie i utrzymują otwarte serca, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Są jak drzewa zasadzone w pobliżu płynących rzek, które przynoszą owoce, gdy są gotowe.

Ich liście nie usychają, ani więdną.

Wszystko, co robią, odniesie sukces.

Błogosławiony jest ten, który przychodzi w imię Miłości.

błogosławieństwo przed ślubem

Modlitwy i błogosławieństwa 11

Otwarcie
Małżeństwo jest darem od Boga, cudem.

Po rozmowie z wami obojgiem jest oczywiste, że znacie już niektóre z wielkich błogosławieństw, jakie ma do zaoferowania małżeństwo.

Jest to okazja, by poczuć radość z opieki nad kimś, kto się wami opiekuje, aby przy nim wzrastać, by głęboko kochać i otrzymać miłość w zamian.

Chodzi o zaufanie, przyjaźń i posiadanie partnera do dzielenia się wszystkim, co życie ma do zaoferowania.

Jest to zobowiązanie do uczestniczenia w procesie wzajemnej ewolucji, zrozumienia i przebaczenia.

Jest to rzeczywiście święty związek, który należy traktować z szacunkiem.

Małżeństwo nie jest miejscem, które można się ukryć przed światem.

Jest to bezpieczne miejsce, by się rozwijać i stać się mądrzejszym.

Razem w tym małżeństwie będziecie wnosić pełniejszy wkład, ponieważ oboje będziecie pełniejsi.

Panna młoda i Pan młody są darem dla siebie od Boga, ale on nie jest darem dla każdego z nich osobno.

Jest wolą Boga, abyście w waszej miłości znaleźli większe poczucie tego, kim chcecie być.

W ten sposób cel Boży zostanie osiągnięty w tej relacji.

Niech ten człowiek odnajdzie królestwo niebieskie przez miłość, którą dzielisz.

Modlitwy i błogosławieństwa 12

Małżeństwo jest początkiem nowego życia, szansą na spełnienie długoletnich marzeń i szansą na wielki rozwój osobisty i duchowy.

Małżeństwo trwa przez wieki trendów i zmian. Małżeństwo rozwija się i nadal żyje jako obietnica spełnienia pięknego marzenia.

Tak długo, jak żyjecie w Bogu, małżeństwo będzie naturalnym rozwinięciem tej relacji.

Małżeństwo to uczucia. Wielkie szczęście. Trochę smutku. Zrozumienie. I czasami czysta ulga!

To świadomość, że dzieje się coś szczególnego, coś, co trafia do samego serca życia.

Coś odeszło na zawsze i coś się rodzi i jest zupełnie nowe i czułe.

Coś, co należy pielęgnować, chronić, wspierać i wzmacniać.
Każdy z was przynosi dziś prezenty dla drugiego.

Prezenty nadziei i śmiechu, skupienia i powagi celu.

Wrażliwości i uznania piękna i głębi.

Od dzieciństwa szukaliście i marzyliście o tej wyjątkowej osobie, która ucieleśniałaby i wyrażała dary, które teraz jesteście gotowi dać i przyjąć.

Ale te dary nie są tylko dla was samych.

Silne i odporne małżeństwo nie jest ucieczką od świata, ale wkładem do niego.

Teraz połączycie i wzmocnicie swoje dary, aby być ofiarować je także dla świata.

Świat bowiem potrzebuje piękna, dobra i świętości i nic nie jest bardziej odpowiednie niż dobre małżeństwo.

A teraz stoicie przed tą kochającą wspólnotą rodziny i przyjaciół, gotowi uznać Boga i świat: to jest mój ukochany, to jest moja ukochana, z którym lub którą postanowiłem przeżyć resztę mojego życia.

Abyście oboje stworzyli z Bogiem kawałek nieba na ziemi.

Modlitwy i błogosławieństwa 13

Małżeństwo jest najwyższym podziałem, być może największą i najtrudniejszą przygodą w najbardziej intymnych relacjach międzyludzkich.

Jest to radosne połączenie mężczyzny i kobiety, których opieka, miłość i zrozumienie przerodziły się w głęboką i trwałą miłość.

Ci, którzy złożyli jej święte śluby, połączyli swoje życie w jedno.

Prawdziwe małżeństwo duchowe jest aktem metamorfozy, głęboką tajemnicą stworzenia i odrodzenia, gdy dwie z nich stają się jedną.

Nie jest to rezygnacja lub utrata siebie, ale raczej oddanie się czemuś większemu – transformacja siebie, w której każdy może powiedzieć: „Nie jestem już tylko ja, ale i my”.

Jest to proces, w którym każdy z nas może zostać wezwany do odkrywania nowych możliwości w sobie i w sobie nawzajem.

Życie, które przeżyliście do tej chwili, jest w pewnym sensie naprawdę ukończone i skończone.

Razem żyjecie teraz w stworzeniu czegoś zupełnie nowego i transcendentnego, czegoś, co nigdy wcześniej nie istniało – wasze cudowne małżeństwo – wyrażenie, które jest jednocześnie publiczne i prywatne, cenne, święte i naprawdę wyjątkowe dla was dwojga.

W tym akcie otwieracie się na pełniejsze doświadczenie i wyraz wielkiego, ogromnego cudu miłości.

Tylko wy możecie to zrobić – poprzez miłość, cierpliwość, oddanie, wytrwałość – poprzez mówienie i słuchanie oraz próbę zrozumienia – poprzez pomoc, wspieranie i wiarę w siebie nawzajem – poprzez naukę przebaczania, naukę szanowania i doceniania waszych różnic, naukę uczynienia ważnych rzeczy istotnymi i porzucenia reszty.

Ta ceremonia, jest potwierdzeniem wyboru, jakiego dokonaliście, aby rozpocząć nowe życie dzisiaj jako mąż i żona.

błogosławieństwo pary młodej-gotowe teksty

Modlitwy i błogosławieństwa 14

Duchu Święty (Ojcze, Panie), wiemy, że Twoja obecność jest tu z nami wszystkimi w ten szczególny dzień ślubu tej dwójki.

Prosimy o Twoje błogosławieństwo i żeby Twoja miłość była z nami podczas tej ceremonii, a szczególnie, aby napełniła serca [imiona], gdy obiecują sobie wzajemną miłość.

Niech mądrość i duch Miłości przenika wszystkie wypowiedziane słowa i całą miłość daną dzisiaj, aby złożone tu śluby pozostały silne i prawdziwe oraz pozostawały w obecności miłości przez wszystkie dni ich życia.

Niech każdy z nas obecnych poczuje siłę i głębię miłości [imiona] i doświadczy odrodzenia potęgi miłości w naszym własnym życiu.

Prosimy o te rzeczy w imię Ducha Świętego

Modlitwy i błogosławieństwa 15

Fragment z modlitwy greckiej.

Wzywam Ciebie, Który jest największy ze wszystkich, Który stworzył wszystko, Który stworzył to z siebie, Który widzi wszystko i nigdy nie jest widziany.

Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla [imiona] dzisiaj wieczorem.
Prosimy Cię o pobłogosławienie tej społeczności przyjaciół i rodziny, którzy deklarują swoją miłość i wsparcie dla małżeństwa [imiona].

Nieskończony, leć przed nimi.
Otwórz drogę
Przygotuj drogę.
Duchu słońca
Matko światła
Przyjdź do nich!
Amen.

Modlitwy i błogosławieństwa 16

Boże, w tym radosnym momencie ośmielamy się przywołać Twoje imię, ponieważ wiemy, że jesteś Stwórcą ludzkości na swój obraz i podobieństwo.

Jesteś twórcą miłość

Stoisz z nami, poprzez wszystkie doświadczenia życiowe, troski, porażki i zwycięstwa.

Więc modlimy się teraz o Twoją obecność w ich i naszym życiu.

Pobłogosław tę godzinę dla [imiona] i pozwól, aby Twój spokój i miłość wstąpiły w nas.

Amen.

Modlitwy i błogosławieństwa 17

Teraz nie będziecie odczuwać deszczu, bo każdy z was będzie schronieniem dla drugiego.

Teraz nie poczujecie zimna, bo każdy z was będzie ciepłem dla drugiego.

Teraz nie będzie samotni, bo każdy z was będzie towarzyszem drugiego.

Teraz jesteście dwiema osobami, ale przed wami jest tylko jedno życie.

Idźcie teraz do swojego miejsca zamieszkania, aby wejść w nowe wspólne życie.

Niech piękno otacza was zarówno w nadchodzącej podróży, jak i przez wszystkie lata.

Niech szczęście będzie waszym towarzyszem i niech wasze wspólne dni będą dobre i długie na ziemi.

Modlitwy i błogosławieństwa 18

Panie, nasze serca są przepełnione radością w ten dzień ślubu, jak [imiona] obiecując sobie nawzajem swoje serca i życie.

Spraw, aby zawsze byli prawdziwi i kochający, żyjąc razem w taki sposób, aby nigdy nie wnosić w swoje małżeństwo wstydu lub złamania serca.

Zlituj się nad ich sercami z życzliwością i zrozumieniem.

Uwolnij ich od wszelkich pretensji i zazdrości.

Pomóż im pamiętać, że są dla siebie nawzajem kochankami, pomocnikami, najlepszymi przyjaciółmi i przewodnikami, aby razem mogli odważniej pokonywać troski i problemy.

Niech dom, który dziś tworzą, będzie miejscem miłości, spokoju i harmonii, gdzie Twój Duch jest zawsze obecny.

Pobłogosław to małżeństwo, o które się modlimy i idź obok [imiona] przez całe ich wspólne życie.

Prosimy o to w imię Jezusa.

Amen.

Modlitwy i błogosławieństwa 19

Boże w niebie, chroń tych, których kochamy.

Szanujemy wszystko, co stworzyłeś.

Czcimy matkę-ziemię i prosimy o to, aby ich małżeństwo było obfite i rosło w siłę przez cały rok.

Szanujemy ogień i prosimy, aby nasz związek był ciepły i świecący miłością w naszych sercach.

Szanujemy wiatr i prosimy, aby ich żagiel przez całe życie był bezpieczny i spokojny jak w ramionach Ojca.

Szanujemy wodę, aby oczyścić i ukoić ich związek, że nigdy nie mieli dość miłości.

Z wszystkimi siłami stworzonego przez Ciebie wszechświata, modlimy się o harmonię i prawdziwe szczęście.

Amen.